Reneszánsz és barokk

A reneszánsz hagyományok és modernség, meghintve disszonanciákkal és kromatikával..

Monteverdi egy különleges alkotó volt, és még különösebb, hogy nem folytatta senki az ő általa elkezdett utat. A reneszánsz szigorú többszólamúságból, a madrigál hagyományaiból és az akkoriban új basso continuo gyakorlatából indult ki, és hozzáadta a maga merészségét: az akkoriban szinte tiltott disszonanciákat és kromatikus írásmódot. De ahogy az lenni szokott, halála után igen hamar elfelejtették. Itálián kívül egyébként sem ismerték, és bár halálakor mindenki gyászolta hazájában a zene orákulumát, de a madrigálok kimentek a divatból, operáit pedig elfelejtették mert új művekre vágyott a közönség. A 19. században megtörtént egy részleges feltámasztás, de Monteverdi reneszánszát a 20. század második fele hozta el.

Néhány kedvenc művét kiválogattam egy YouTube playlistre:

  1. Madrigálok
  2. Részletek az Orfeóból és a Poppeából
  3. És végül egyházi művek

Madrigálok

A reneszánsz és kora barokk kedvelt világi énekei Itáliában és az angoloknál. Tulajdonképpen az opera elődei, és ez Monteverdinél is megfigyelhető, aki egyébként madrigálokat szeretett legjobban komponálni. Műveinek egy része a régi, Palestrinától tanult szigorú ellenpont rendszerén alapul, viszont másik fele a madrigáloknak már a dallamot és az érzelmeket fejezi ki, és elhagyja a régi szabályokat.


Operái

A századfordulón Firenzében született az opera ötlete, akkor még „drama per musica”, illetve „favola in musica”-nak hívtak. De az első művek unalmas és gyengék voltak, az elgondolás jó volt, csak a siker még nem jött, Monteverdi Orfeója 1607-ben viszont azonnali tetszést aratott. Ennél a műnél még nincs igazán recitativo-ária-kórus hármas jelen, de élete végén készült két remekműben már ott a korai olasz opera seria előszele!


Vallásos művek

Több mint 30 évig ő volt a Szent Márk székesegyház maestro di capellája, bár nem kedvelte munkáját de nagy megbecsülés járt a címnek. Érdekesség, hogy sokat kísérletezett a térbeli hangzással a velencei székesegyházban, a kórusokat külön karzatokra telepítette.