A gigantikus életmű

Bach olyan mennyiségben, és olyan magas szinten alkotott amire csak a legnagyobb zsenik képessek.

Annyi kézirat maradt meg, hogy elképesztő belegondolni csak abba, hogy leírni ennyit mennyi időbe telt, nem beszélve a komponálásról. Bach zeneszerzési munkafolyamatáról sajnos sokat nem tudunk. Carl Philipp Emanuel írta később, hogy hangszer nélkül írta zenéit, bár aztán kipróbálta csemballón vagy klavichordon. Műveit többször átdolgozta, javította, előadói apparátushoz igazította ha kellett. Persze ezek általában finom kis változtatások voltak, néha csak egy-egy hang, de aki kicsit jobban ismeri Bach zenéjét az tudja, hogy egy hang is mennyit jelenthet nála.

...a művészi tökély magasztos csúcsa, melyre, a legbensőségesebben egyesítve dallamot és harmóniát, csakis Johann Sebastian Bach juthatott fel, senki más. Forkel írja ezt róla első Bach-kutató és életrajz író.

Bach kivételes virtuóz volt billentyűkön és hegedűn is, annyira, hogy sokan inkább csak orgonistának ismerték el. Ez a virtuózítás megjelenik a zenéjében is, előtte kevesen mertek technikailag ilyen magas szintet megkövetelően írni. Billentyűs darabjai, a Wohltemperiertes Klavier két könyve, az Angol és Franca szvittek minden zongora növendéknek kötelező tananyag a 20. század óta, előadni (főleg a későbbi, elmélyültebb műveit) pedig kevesen merik. A technikai tudáson kívül kell valami olyan is amit megmagyarázni lehetetlen.

Néhány kedvenc művét kiválogattam egy YouTube playlistre:

  1. Máté-passió nyitánya (BWV 244) Karl Richter és a müncheni zenészek előadásában.
  2. Az "Erbamme dich" a passióból, az egész passió erre hallgaható meg.
  3. Az 5. Brandenburgi concerto (BWV 1050) első tétele Karl Richtertől, az egész egyben itt.
  4. A Goldberg-variációk (BWV 988) Glenn Gould-tól, a második, 1981-es felvétel
  5. A Wohltemperiertes Klavier második kötetéből a napfényes G-dúr prelűd és fúga (BWW 884) Angela Hewitt előadásában.
  6. Jesu, meine Freude című motetta (BWW 227) a Vocalconsort Berlin-től.
  7. C-moll Passacaglia és fúga (BWV 582) Karl Richtertől.
  8. Az első Csello szvit (BWW 1007), Pablo Casals a csellónál.
  9. És végül Gidon Kremer játsza a második hegedű partitából a Chaconne-t (BWW 1007).

Máté-passió

Abban a korban a legnagyobb megrendelő az egyház volt Közép-Európában, így természetes, hogy Bach életművének nagyobb része egyházi korál, kantáta, motetta, mise és természetesen a két fentmaradt nagy passió. A János-passiót korábban írta, még a kötheni időszakban, de Lipcsében előadta, ám kellett egy újabb, nagyobb mű, ez lett az 1727-ben elkészült Máté, Bach életében 4-szer sikerült előadni, ami hatalmas vállalkozás volt. Az város összes zenésze és énekese sem volt elég, a szomszéd városkákból és falukból jöttek vendégzenészek, főleg a későbbi előadásokhoz ahol nem csak a kórus van kettéválasztva, hanem a zenekar is a térbeli hangzás kedvéért.

Mendelssohn 1829-ben elővette a passiót, kicsit áthangszerelte, lerövidítette, és Berlinben óriási sikert aratott vele, a 102. éves műve hozta el az igazi elismerést Bach-nak.


Brandenburgi versenyek

Nevét az ajánlásból kapta, Brandenburg tartomány őrgrófjának ajánlotta Bach a "Concertók különböző hangszerekre" című 6 műből álló sorozatot. Az 1720-as évek hangszeres zenéjének csúcsa, mely összefoglalja a múltat és jelent. Kis létszámú, különböző összetételű zenekarokra írta, mindig más hangszerek a szólisták, a legnagyobb újítást az 5. concerto-ban hallhatjuk, ahol a csemballó a szólista - ezzel megteremve a későbbi divatos zongoraverseny műfajt.


Goldberg-variációk

A legenda szerint megrendelésre készült ez a variáció sorozat, de valóságban már korábban kiadta Bach, így a Goldberg név csak később ragadt rá. Nem kedvelte a variációkat, ezért keveset is írt, bár ezzel megírta a legnagyobb hatásút amit valaha is írtak. A későbbi klasszikus és romantikus variációktól eltérően nem a "jobbkézben", nem a dallam a fő téma, hanem a basszus az amit Bach kidolgoz.


Wohltemperiertes Klavier

A rengeteg billentyűs darabját jórészt tanítási célból írta, hiszen akkor még szó sem volt zongora-koncertről ahol bárki is előadhatta volna, bár később Bach kis együtessel minden héten zenélt a Zimermann-kávézóban, így néha előadhatott szóló billentyűsdarabot is. A szóban forgó WTC azért különleges mű mert mind a 24 hangnemre van benne egy prelűd és fúga, ami akkor nagy újdonság volt, mivel a temperált hangolás egy friss találmány volt, a legtöbb csemballón az akkor egzotikusnak nevezett hangnemekbe nem lehetett játszani a régi hangolási mód miatt.


Jesu, meine Freude

Mikor Lipcsébe került minden héten írt a hétvégi istentiszteletre egy kantátát, ezeket az egyházi műveket nem csak templomokban hallhatjuk mai napig, hanem a zeneelméletet és zeneszerzést tanuló diákok a világ minden pontján ezekből tanulják az ellenpont és harmónia titkait. A Jesu, meine Freude egy motetta amit egy tehetős megrendelőnek írt Bach temetésre és gyászszertartásra.


C-moll Passacaglia

Orgona művei jórészt a weimari korszakból származik, huszonévesen, improvizálásaiból kiindulva készültek ezek a művek, a Passacaglia a kedvencem, sötét, gótikus hangulatú ezzel a mély ostinato basszussal.


Cselló szvittek és hegedű partiták

A Cselló szvitteket még a kötheni időszakban írta, de úgymond eltűnt és elfelejtették, majd a 20. század elején Pablo Casals felfedezte, és ahogy 50 évvel később Glenn Gould a Goldberg-varicáiókkal aratott hatalmas sikert úgy Casals is egy csapásra híres lett. Hegedű darabjait is Köthenben fejezte be, ezek a vonós darabok attól olyan nehezek mert több szólamúak, több hangot kell megszólaltatni egyszerre, és bár ezt nem Bach találta ki, de ő emelte a legmagasabb szintre.